Magas fák gyöngyei - UPKAČ SI-HU 2007-2013

2006 - 2013

A réti gyümölcsösök megőrzése és a velük való gazdálkodás fontos természetvédelmi és társadalmi feladat. Elsőbbséget kellene, hogy élvezzen a kaszáló gyümölcsösök megőrzése a Goričkoi, valamint az Őrségi Nemzeti parkok területén fekvő Muravidéken és Rába-vidéken, ahol az ilyen gyümölcsösöknek sok éves tradíciójuk van. A réti gyümölcsösök jelentősége tehát nem csak a természetvédelem szűk területére (környezetvédelem/természetvédelem) terjed ki, hanem kultúr - szociológiai és közgazdasági szempontból is vitathatatlan és erősen hangsúlyos nézettel rendelkezik. A projekt megoldást kínál arra az összetett és sürgős kérdésre, hogy miként tudjuk megteremteni a feltételeit a réti gyümölcsösök hosszú távú megőrzésének és gazdasági perspektívájának, hiszen ezek az élőhelyek és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi környezet számára nélkülözhetetlen és pótolhatatlan mechanizmust biztosít a fennmaradásra és fejlesztésre.

A projekttevékenységek kivitelezésével megvalósíthatóvá válik az élőhelyek fenntartható és rendszerezett megőrzése, ugyanakkor lehetőséget ad a határ menti terület (Muravidék, Rába-vidék) szélesebb körű gazdasági fejlesztéséhez regionális szinten. Gondolunk itt a területen fellelhető növény és állatfajok felkutatására, összegyűjtésére, egy egységes digitális adatbázis elkészítésére, szükséges eszközök beszerzésére, gépek, kellékek (kasza, fűrész, létra..), a projektben résztvevők és más felelősök ösztönzése az élőhelyek megőrzésére, oktatási és tájékoztatási tevékenységek kivitelezése (tematikus utak, természet napok), publikációk megjelentetése, rendezvények szervezése (műhelymunkák, bemutatók, kerekasztal, tanácsadás, szeminárium, konferencia), kiemelt rendezvény: Alma Nap, infrastruktúrák alapjainak megteremtése, faiskola, génmegőrző gyümölcsültetvény. A projekt célja egy olyan együttműködés kialakítása a jövőben, mely a határ menti régióban működő hasonló jellegű központok közötti információ- és tapasztalatcserét biztosít. Ismerve a kaszáló gyümölcsösök szerepét, értékeit már iskolás kortól természetesnek kéne lennie ezek megőrzésének fontossága. A kaszáló gyümölcsösök képe akár tájvédelmi, esztétikai, vagy kultúrtörténeti szempontból is az emberek tudatába kell, hogy épüljön, főleg olyan területeken, ahol az ilyen ültetvényeknek tradíciója van, mint a Muravidéken és a Rába-vidéken. Nem utolsó sorban egy kitűnő oktatási és nevelési modellt nyújtunk a vidék fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítésére (új lehetőségek, élelmiszeripari termékek, a pihenés és rekreáció új módja…). A projekt hatással lesz a kaszáló gyümölcsösök megőrzésére és fenntartására, ugyanakkor tájékoztatást ad és népszerűsíti az itt előállított termékeket. A projekt célja a kaszáló gyümölcsösök biológiai sokféleségének hosszú távú és rendszerezett megőrzése, valamint a határ menti terület Muravidék és Rába-vidék gazdasági és társadalmi fejlődésének biztosítása (gazdasági lehetőségek kiaknázása és fejlesztése, az elvándorlás csökkentése).

A természetes élőhelyek eredményes megőrzésével és fenntartásával nő a projekt területén a gazdasági együttműködés, a tapasztalatok cseréje az ökológiai termékek fejlesztése és értékesítése terén, ezzel egyidejűleg a kaszáló gyümölcsösök jelentősége és értéke a köztudatban. A projekt kivitelezése során a szakemberek és a projektben résztvevők közötti kapcsolatot segíti az információ és a tapasztalatcsere célját szolgáló modell, mely a projekt terület hosszú távú fejlődésének egyik alapja. A projekt ezáltal hozzájárul a Szlovénia és Magyarország határ menti terület versenyképességének javulásához, és megteremti tartós feltételeit a természet közeli gazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek kiaknázása területén, valamint az együttműködési terület hozzáadott értékének növeléséhez. Ennek következtében csökken a terület népességének elvándorlása, hiszen a régió vonzóbbá válik olyan új fejlődési lehetőségekkel, melyek a természet közeliséget célozzák meg. A projekt határon átnyúló célkitűzések: A kaszáló gyümölcsösökben fellelhető ritka és veszélyeztetett növény és állatfajok élőhelyeinek, a kultur táj esztétikai elemének hosszú távú megőrzését szolgáló rendszer kialakítása A projekt együttműködési területén a kaszáló gyümölcsösök megújításával foglalkozók integrált proaktív kapcsolata (a határ menti gyümölcsfeldolgozók szövetségének kialakítása) és határon átnyúló partnerhálózatok kiépítése. A projektterület célcsoportjai közötti képzési hálózat kialakítása (a megszerzett tudás, mely a projekt keretében kerül elsajátításra fokozatosan terjed a határ menti területen). A kritikus állapotú kaszáló gyümölcsösök revitalizációja: a még meglévő kaszáló gyümölcsösök területének megújítása, valamint újabb kaszáló gyümölcsösök létrehozása az élőhelyek hosszú távú megőrzése céljából. Tudatosítani az emberekben, hogy a kaszáló gyümölcsösök hosszú távú műveléssel történő gazdaságos kihasználása (gyümölcstermesztés és feldolgozás) érdekében célszerű a megfelelő mechanizmus, illetve infrastruktúra kiépítése.< A kaszáló gyümölcsösök jelentőségének terjesztése a köztudatban. A határ menti terület természeti örökségének megőrzése, különös hangsúllyal a projekt részét képező magyarországi szlovén kisebbség anyanyelvének és identitásának megőrzésére. A projekt, mint tartalmi, szakmai, technikai, mint a kivitelezését tekintve nagyon összetett és egységes. A kivitelezésre kerülő projekt tevékenységek mellett különös figyelmet fordítanak a természetvédelmi, társadalomformáló és oktató tevékenységekre is. A projekt során felállításra kerül egy digitális adatbázis az együttműködési terület kaszálógyümölcsöseiről valamint az ott élő állatokról (madarak, lepkék). Felállításra kerül továbbá egy partneri hálózat, olyan szervezetek között, akik szintén a kaszálógyümölcsösök megújításán dolgoznak, valamint a gyümölcsfeldolgozással foglalkozók határon átnyúló szervezete.

A Goričko Tájvédelmi park valamint az Őrségi Nemzeti Park központjában egy-egy iroda kerül kialakításra, mely a kaszálógyümölcsösök és élőhelyeinek megújításán és megőrzésén tevékenykedik. A projekttevékenységek kivitelezése során lehetőség nyílik a kaszálógyümölcsösökkel kapcsolatos szakmai tudás elsajátítására és a tudatosság emelésére (a határon átnyúló térségben műhelymunkák kivitelezésére kerül sor gyümölcstermesztők és gyümölcsfeldolgozók számára). A projekt lehetővé teszi a meglévő, de jelenleg elhanyagolt kaszálógyümölcsösök megújítását, növelve azok gazdasági és természeti értékeit, ugyanakkor egy ültetvény segítségével megőrzi és óvja a ritka és igenértékes fafajtákat, szaporítás, promóció és tájékoztatás céljából. A projektben olyan szakmai referenciakeret kerül felállításra, mely éles választóvonalat húz magas növésű tradicionális és egyéb fafajták között. E tudományos dokumentumnak szélesebb körű nemzetközi jelentősége van. A hosszú távú természetvédelmi politika tervezése számára is fontos javaslatok kerülnek kidolgozásra, a területek érintő természetvédelmi szabályozásokat és működtetési irányelveket tekintve, kivitelezésre kerülnek természetvédelmi kutatások, melyek a madarak, azok élőhelyeit és összeírását ölelik fel. A projekt keretében olyan szakmai képzések kivitelezésére és technikai feltételek beszerzésére kerül sor, melyek lehetővé teszik a kaszálógyümölcsösök megújítását és fenntartását valamint termékeinek feldolgozását. A projekttevékenységek pedig lehetővé teszik a médiák és a nyilvánosság tájékoztatását a projekt aktivitásokról, különös hangsúlyt fektetve a fiatalok meggyőzésére, hiszen ők lesznek majd a jövőben természetvédelmi területek fő akterei.

 

Publikációk: SI-HU.EU, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Vas Népe Online

Kapcsolódó letöltés(ek)

Összefoglaló (520.73 KByte)

Vissza Megosztás