Andovci

Andovci

Andovci so danes najmanjša slovenska vas v Porabju, zgodovinski viri jo omenjajo prvič leta 1538. Njeni prebivalci so bili do sredine 19. stoletja podložniki cistercijanskega samostana v Monoštru. Andovci ležijo tik ob meji s Slovenijo v skrajnem kotu južne doline. V okolici redkih domačij so raztreseni travniki in sadovnjaki, ki skupaj nudijo pogled na mozaično podobo pokrajine. V centru naselja stoji zvonik, poleg njega pa leta 2000 postavljen  »Spomenik živim«. Turistična in kulturna znamenitost vasi je »Porabska domačija«, kjer je na ogled značilna porabska kmečka hiša z lončeno pečjo. Dvorišče domačije krasi Mali Triglav. Gre za skalo, ki jo je Andovcem daroval Triglavski narodni park. V podstavku Malega Triglava je vgrajenih sedem kamnov iz vseh sedmih slovenskih vasi Porabja. Andovci so povezani s sosednjo slovensko vasjo Budinci. Poleg vasi je Črna mlaka, ki je ena največjih naravnih zanimivosti Narodnega parka Örseg.

več fotografij

Nazaj Share